'Covid-19 laat ons een armere en ongelijkere wereld na: wat moeten we daartegen doen?'

30-07-2021 | 10:54

De coronacrisis veroorzaakt vooral in opkomende economieën en ontwikkelingslanden meer armoede en ongelijkheid. Daarom is het cruciaal dat landen de wederopbouw van hun economieën verenigen met maatregelen die ongelijkheid tegengaan, zegt hoogleraar Toegepaste Economie José Carlos Sánchez de la Vega (Universiteit van Murcia)

Meer ongelijkheid op het gebied van inkomen, levensverwachting of opleiding vormt een belangrijke belemmering in de ontwikkeling van economieën. Het heeft bovendien een nadelig effect op het algehele welzijn van een samenleving.

Eerder bewijs bevestigt dat een van de gevolgen van crises nu juist de toename van ongelijkheid is. Daarom is het van belang om te onderzoeken hoe de crisis die de coronapandemie heeft veroorzaakt, ongelijkheid kan en zal beïnvloeden.

Er zijn tal van onderzoeken die de effecten van de pandemie analyseren. Bijzonder relevant zijn de onderzoeken die de impact bestuderen die covid-19 nu en in de toekomst heeft op ongelijkheid in de wereld.

Zo waarschuwen recente publicaties van de Verenigde Naties (UNDP), de Wereldbank (WB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een toename van armoede en ongelijkheid, vooral in opkomende economieën en ontwikkelingslanden.

 

Ongelijke impact

 

Op korte termijn treft elke crisis de meest kwetsbare huishoudens zwaarder, terwijl hun herstel op middellange en lange termijn trager verloopt. Gezien het asymmetrische karakter van deze crisis is het aannemelijk om te verwachten dat de economische last ook ongelijk verdeeld zal zijn tussen de verschillende sociale groepen.

Aan het noodzakelijke beroep op thuiswerken konden sectoren als horeca, transport en handel (groot- en detailhandel), waar overwegend mensen met minder diploma's en lagere inkomensniveaus werkzaam zijn, veel minder makkelijk gehoor geven. Het daaruit voortkomende grotere risico op baanverlies heeft de omstandigheden van huishoudens met lagere inkomens verslechterd.

Bovendien lopen mensen met een lager inkomen, ongeacht de activiteit die ze uitoefenen, in het algemeen een groter risico om hun baan te verliezen dan mensen met een hoger inkomen.

Uitgaande van een algemene inkomensdaling in 2020, lijkt een ongelijk effect naar inkomensniveaus zich duidelijk af te tekenen. Dit benadeelt opnieuw mensen met lagere inkomens én vergroot zowel interlandelijke als binnenlandse ongelijkheid.

 

Minder mogelijkheden om crises door te komen

 

De ervaring met eerdere crises bevestigt de hypothese dat de impact hoger is in huishoudens met lagere inkomens - en dat het herstel daar langzamer verloopt.

Daar komt bij dat deze huishoudens zich in tijden van crisis genoodzaakt zien hun fysiek en menselijk kapitaal aan te breken, zoals een verminderde voedselconsumptie of de verkoop van activa. Zodoende wordt de ongelijkheid ook weerspiegeld in de verschillen in mogelijkheden die mensen afhankelijk van hun sociale positie hebben om moeilijkheden te doorstaan.

Daarnaast veroorzaakt de stijging van langdurige werkloosheid een waardevermindering van deze meestal laaggeschoolde werknemers in de beroepsbevolking. Hierdoor wordt het voor hen extra moeilijk om naar de arbeidsmarkt terug te keren.

Lees het volledige artikel via Knack.be

Bron: Knack