2HB : Ondernemers voor een Warm België

21-04-2020 | 16:57

 2 HB

We kennen allemaal de maatregelen die de overheid ons heeft opgelegd en ‘proberen’ deze ook zo massaal mogelijk toe te passen. Zo hebben we ongetwijfeld allemaal ondertussen een hele zachte huid van het vele handen wassen en blijven we allemaal braaf 'in ons kot' ook al zouden velen richting hun tweede verblijf willen gaan. 

Het team van Novation heeft deze regels echter wel streng opgevolgd door vanaf dag 1 allemaal van thuis uit te werken. Uiteraard trachten ze hun klanten zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, zeker degene die het, door de crisis, extra druk hebben zoals zorginstellingen en ziekenhuizen.

Toch vonden ze dat bij Novation niet voldoende en hebben ze, weliswaar op een veilige manier, gebrainstormd over wat ze nog meer konden doen. Hun medevennoot Mark Lens (Voorzitter Promobutler Infinity Foundation VZW) kwam op de proppen met het idee om laptops in te zamelen voor kinderen van kansarme gezinnen van het basisonderwijs. Sinds de uitbraak van het Corona-virus zijn kinderen immers aangewezen op thuisonderwijs. Daarvoor is een computer of tablet echt noodzakelijk maar jammer genoeg heeft niet elk gezin zo’n toestel.

De 'Ondernemers voor een Warm België' zamelen alle laptops in en heeft vervolgens een team klaar staan om alle laptops terug gebruiksklaar te maken.

 

volledig artikel