Meer informatie omtrent voorwaarden en levering notebooks

Beste Organisties en geinteresseerden,

Ik krijg heel veel vragen van organisaties wanneer laptops beschikbaar zullen zijn. Ik wil even een verduidelijking geven van de ondernomen acties de afgelopen weken en de stand van zaken.
Vanaf 9 april zijn we gestart om notebooks in te zamelen met EuroSys nv, daarnaast hebben we met Ondernemers Voor een Warm België een oproep gedaan naar heel wat particulieren, bedrijven, ondernemers, organisaties, scholen en gemeenten om notebooks en geld in te zamelen.

We hanteren met Ondernemers Voor een Warm België volgende principes :

1. Onze mensen van ons dorp zorgen voor onze mensen van ons dorp
Hiermee bedoelen we dat de notebooks zullen verdeeld worden naar die gemeenten en organisaties die gezorgd hebben voor notebooks en de bijhorende financiële middelen om een notebook gebruiksklaar te maken

2. De notebooks blijven in eigendom van Ondernemers Voor een Warm België en zullen in bruikleen gegeven worden voor onbeperkte tijd aan de desbetreffende organisaties. Deze organisaties registeren op hun beurt aan wie ze de notebooks hebben ter beschikking gesteld. Elke notebook heeft een unieke tagging-code op de onderkant van de notebook.
(hierbij de link naar de bruikleen overeenkomst)


3. Er mag onder geen enkele omstandigheid geld gevraagd worden door deze instanties om notebooks ter beschikking te stellen van kwetsbare personen in onze samenleving. (zie ook onze partnerovereenkomsten)

4. De organisaties dienen een aanvraag in te dienen op onze website waarbij ze hun behoefte aan notebooks kenbaar maken.

Er is een grote nood aan notebooks en aan financiële middelen. Ondankt dat onze telefoon roodgloeiend staat van gemeenten en organisaties die notebooks vragen, worden er zeer weinig acties aangemaakt op onze website. Hierbij nog eens de link.

Ik geef ook meerdere keren een webinar waarbij het project wordt toegelicht alsook hoe je een actie gemakkelijk kan aanmaken. Hier de link naar de webinars.

Het is ook zeer belangrijk dat er meerdere Drop-OFF locaties komen. We doen een warme oproep naar elke gemeente om zich kandidaat te stellen. Op deze manier is het binnenbrengen van Laptops makkelijker voor elke burger.

Wat verwachten we van de organisaties die beroep doen om notebooks te krijgen ?

- Op zijn minst een Inspanningsverbintenis dat ze een actie aanmaken op onze site, helpen met notebooks en geld in te zamelen.
- Best practice : is dan anderen uit te nodigen om de actie te ondersteunen, Vervolgens verspreiden op sociale media
- Tip : spreek ondernemers en bedrijven van uw gemeente aan, laat scholen de boodschap verspreiden naar de ouders, laat elke school, gemeente, liefdadigheidsorganisatie een actie aanmaken
- We streven naar hyperlokaal, geld en notebooks dat binnenkomt vanuit 1 gemeente of organisatie laten we zoveel mogelijk teruggaan naar die gemeente

Vb. afgelopen week : Ondernemer Maarten Verheyen van Peer heeft een actie aangemaakt en meer dan 17.000 euro geld opgehaald op minder dan 1 week.

Wat met solidariteit tussen gemeenten en organisaties want kansarmoede kent geen concurrentie ?

- Als we meer notebooks en geld hebben dan de behoefte in die gemeente, hebben we de mogelijkheid om dit te verdelen naar andere gemeenten en organisatie die niet aan de nodige aantallen en financiële middelen komen. Er is met name een groot verschil in armoede tussen verschillende gemeenten
- MAAR : men kan als organisatie enkel beroep doen op solidariteit, als men ten minste de inspanning geleverd heeft om een actie aan te maken op onze site , en de boodschap te verpreiden tussen haar leden, ouders, werknemers, sociale media, ...

Wat kost het klaar maken van een notebook ?

- 100 euro excl. BTW en 10 % werkingskost voor de VZW

Wat zit er in dit pakket ?

- Ophalen van de notebooks bij EuroSys (of vanaf 30 stuks bij een drop-off punt) en terugleveren bij EuroSys
- Verpakking van de notebooks met noppenfolie in bulk voor verzending (bij EuroSys)
- Aparte verpakking per notebook bij aflevering
- Wiping van de notebooks met certificatie
- Klaarmaken van de notebook - hierbij de link van alle stappen die we ondernemen.

En Inclusief volgende software :

- Windows 10 Licentie
- Office 365 A1 licentie (enkel voor basis onderwijs)
- Notebook tas
- Draadloze muis
- Antivirus Bitdefender 2020 voor 1 jaar

Waar staan we nu ?

- Wiping en sortering is volop bezig volgens procedure
- Speciale licenties van Microsoft windows 10 zijn onderweg en worden verwacht op maandag 4 mei.
- Bitdefender licenties zijn geleverd.
- 500 draagtassen en 500 draadloze muizen zijn geleverd.
- We verwachten de eerste toestellen eind deze week (week van 4 mei) klaar te hebben via onze refurbishing partner Techdata en de eerste organisaties te kunnen contacteren om de een deel van de gevraagde laptops te komen afhalen te Eurosys Nv, Centrum zuid 1527a, 3530 Houthalen.