Code of Conduct

PROMOBUTLER INFINITY FOUNDATION,

KBO-nr. 0729.696.653

 

Werking

Vzw- structuur:

1. Het is een Belgische vzw met onbezoldigde bestuurder.

2. Er zijn vaste leden en ondersteunende leden, tegen betaling van een lidmaatschapsbijdrage.

3. Op de eerste donderdag van juni vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats.

 
Lean and mean organisatie:

4. Kosten worden zoveel als mogelijk vermeden, waarbij de vaste – en administratieve kosten van de eigen organisatie verplicht lager liggen dan 10% van de ontvangen partnerbijdragen.

5. Investeringen gebeuren enkel indien noodzakelijk voor de kwaliteit, stabiliteit en groei van de organisatie of activiteiten.

6. Optimalisatie gebeurt door automatisatie en digitalisatie.

7. De lidmaatschapsbijdragen, ontvangen giften en een zo laag mogelijk deel van de partnerbijdragegenereren de inkomsten.

Ethisch en duurzaam handelen:

7. De gedragscode vormt de leidraad voor elk handelen van de vzw.  

9. De gedragscode wordt jaarlijks op de algemene vergadering geëvalueerd en desgevallend ge-update, en waarbij het principe van te werken met een open boekhouding niet bediscussieerbaar is.

Geschikte partners:

10. Elke partner wordt voorafgaand doorgelicht, o.a. op basis van hun reputatie in de markt en eventuele gedragscode.

***

Houtbrengen vanuit de zetel in Houthalen, 23/10/2019