Verschillenden initiatieven en contacten

Beste Lezer,

Ik probeer hier en in de submenu's zoveel mogelijk initiatieven die ik ken toe te lichten. En dit onder ons motto : in kansarmoede kan en mag er geen concurrentie zijn.

Heeft u zelf een initiatief, click op deze link en u komt op een Whatsapp groep waar je je initiatief kan toelichten. En dan vermeld ik het op deze site.